klankschalen en ademwerk nieuwegein utrecht Blog

Waarom klank relaxed is

Klank ordent, las ik in een boekje. Mijn aandacht was er als de kippen bij. Het werkt dat dan precies, vroeg ik me af. Zou die ordening ook de reden zijn waarom klank relaxed is en je zo heerlijk ontspant tijdens een klankbad met klankschalen? Ordening voelt immers fijner dan chaos. En kun je daar met ademwerk ook gebruik van maken? In deze blog lees je hier mee over.

Klank is een golf van trillingen. Als de frequentie van twee golven, twee klanken dus, dicht bij elkaar in de buurt ligt, trekken ze steeds dichter naar elkaar toe en resoneren uiteindelijk als één klank. Zo brengt klank vanzelf orde aan. Een bekende ontdekking van de Nederlander Christiaan Huygens, al in de 17e eeuw. Hij plaatste twee slingeruurwerken naast elkaar en merkte op dat ze na verloop van tijd in hetzelfde ritme gingen slingeren. Ditzelfde gebeurt er tijdens een klankbad.

Veel mensen ervaren een klankbad als weldadig, diep ontspannend. Sommige mensen ervaren zelfs een bewustzijnsverruiming. Meer dan tijdens het luisteren naar muziek op bijvoorbeeld Spotify. Er moet dus iets meer zijn in de klank van klankschalen. Iets dat zorgt voor een diep ontspannende of vredige werking in het lichaam.

Water in trilling

waarom klank relaxed is

Dat meer heeft te maken met de trilling van klank. Trilling die je niet op dezelfde manier ervaart als je muziek niet rechtstreeks vanuit de bron waarneemt.

Tijdens een klankbad ben je omringt door klankschalen die allemaal trillen, dus golven uitzenden. Klankschalen produceren vaak alfagolven. Dit zijn golven die onze hersenen produceren als we kalm en ontspannen zijn of in een meditatieve staat. Als je er dichtbij ligt, bereiken deze golven jouw lichaam. Dat kun je goed voelen. Je voelt je lichaam helemaal vibreren als de trilling door je heen stroomt.

Jij bestaat voor 80% uit water en dat water wordt in trilling gebracht. Water geleidt trilling erg goed en zo verplaatsen de trillingen van de klankschalen zich razendsnel en makkelijk door je lichaam daarmee een innerlijke massage van de cellen veroorzakend. Alleen dat al werkt ontspannend.

Herinnerd aan eigen frequentie

Terug naar de ontdekking van Huygens. Ook de organen in ons lichaam hebben een trillingsfrequentie, een eigen unieke zelfs. Net als ons lichaam zelf. Wat gebeurt daarmee als je in een klankbad tussen de klankschalen ligt? Elke klankschaal heeft ook haar unieke frequentie. De cellen in het lichaam gaan meetrillen met de krachtige trillingen van de klankschalen. Als een orgaan uit disbalans is, verliest het haar unieke eigen frequentie. Door mee te trillen kan het ware weer herinnerd worden aan de eigen unieke frequentie. De klankschaal nodigt de cel als het ware uit om weer de lichaamseigen trilling op te pakken, waardoor er weer balans ontstaat.

Adem en klank

En dan adem. Met ademwerk breng je ook beweging. Daar waar adem niet stroomt, is energie geblokkeerd en is de trilling laag. Deze samengebalde energie wordt door de lage trilling soms zelfs fysiek voelbaar, bijvoorbeeld als een harde of stijve plek. Door er adem en aandacht bij te brengen geef je ruimte tot stroming, beweging, waardoor de oorspronkelijke trilling weer hersteld wordt.

Klankschalen tijdens de integratie geven extra weldaad en diepe ontspanning. De trilling van de klankschalen helpt bij het hervinden van de balans in het lichaam na het ademen. Er is beweging gebracht in gestolde energie. Beweging die mag integreren in het lichaam. Zoals we hierboven hebben gezien heeft klank de eigenschap te willen ordenen. De trilling van de klankschalen resoneren met de trillingen in het lichaam. Nodigt uit om weer in de eigen frequentie te gaan trillen. Dat brengt balans in je lichaam.